WIERZYCIEL

Wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika.

Ta oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorstw, mających problem  w odzyskaniu należnych im zobowiązań. Specjalizujemy się przede wszystkim w:

Oferujemy wyspecjalizowaną obsługę pod względem formalno – prawnym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. ...-> Kontakt

„Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania” Art. 509 par. 1 KC